Dzīve līdzsvarā


Mūsu plātnes un dēļi ir lielisks kokmateriālu aizvietotājs, kuru ražošanas nolūkos nav nepieciešams izcirst mežus un kas nesatur toksiskas vielas, sveķus vai līmi.


Problēmas risināšana tās saknē


SHERA šķiedru cementa būvmateriālu zaļā būtība meklējama vēl krietni pirms ražošanas procesa uzsākšanas. SHERA izstrādā savas ražošanas iekārtas, kuru pamatā, pirmkārt un galvenokārt, ir mūsu Zaļā politika. Izgatavotājrūpnīcu iekārtas tiek izstrādātas ar mērķi samazināt trokšņa radīto piesārņojumu, atkārtoti izmantot ūdeni, šķirot atkritumus, samazināt gaisa piesārņošanu ar putekļiem un kaitīgiem dūmiem un atkārtoti izmantot ražošanas laikā radušos materiālu pārpalikumus.


Vietējo un otrreizējo izejvielu izmantošana


SHERA videi draudzīgie būvmateriāli tiek ražoti no vietējām izejvielām un atkritumiem, lai aizsargātu vidi, uzlabotu izstrādājumu īpašības un samazinātu ražošanas izmaksas.


Šķiedru cementa ražošanas procesa galvenie elementi dažādos tā posmos ir celuloze un karstums.


Kultivēti koki: SHERA šķiedru cementa izstrādājumu ražošanas procesā tiek izmantota celuloze tikai no kultivētiem kokiem. Šīs izejvielas iegūšanas nolūkos nekādā gadījumā netiek apdraudēti dabiskie meži.


Pārstrādāts papīrs: liels daudzums celulozes tiek iegūts no makulatūras, ko saņemam no dažādām ar papīru saistītām nozarēm Taizemē.


Ekoloģiski nekaitīgs kurināmais: lai radītu ražošanas procesā nepieciešamo karstumu, SHERA tehnologiem radās ģeniāla doma izmantot rīsu sēnalas, kas kā atkritumi lielā daudzumā pieejamas reģiona neskaitāmajās rīsu fabrikās.


Tādā veidā varam nodrošināt vērtīgus ienākumus vietējiem rīsu audzēšanas uzņēmumiem un videi kaitīgu un piesārņojošu metožu vietā nepieciešamā karstuma radīšanai izmantot to ražošanas atkritumus.


Videi draudzīgi būvmateriāli

Desktop Site